Hondsbrutaal voor jou

Hondsbrutaal staat voor een directe aanpak, die voor onder-assertieve mensen een aanmoediging is om zich moediger op te stellen en voor over-assertieve mensen een leerschool om hun lef en brutaliteit op een charmante manier in te zetten. Deze aanpak is geschikt voor een aantal verschillende disciplines.

Van weerbaarheidstraining tot leesbegeleiding en voorlichting op scholen. Het uitgangspunt is altijd dat een psychosociaal hulphond assisteert bij het aanleren van nieuwe vaardigheden of bij het aanleren van ander gedrag. Hondse taal als spiegel. En bovenal: dat er met plezier gewerkt wordt!

Topdog Training Sociale vaardigheden

Hondsbrutaal geeft training in sociale vaardigheden en weerbaarheid aan mensen van wie het gedrag een normaal sociaal leven in de weg staat. De trainingen worden uitgevoerd volgens de Topdog methodiek, een training met een hond als co-trainer. Dit betekent dat een klant zowel met een professionele trainer als met een psychosociaal hulphond aan de slag gaat. Dat maakt de training niet alleen heel effectief, maar ook nog eens heel leuk! 

Samenwerking met de hond

In 12 sessies leert de klant de hulphond te begeleiden en leiden met behulp van hondentaal en hondengedragsregels. Als dat met de hond in goede samenwerking lukt, is de vertaalslag naar de sociale omgang met mensen vaak automatisch gemaakt.

Betekenisvolle relaties

De training is sturend van karakter, de begeleider is geen coach, maar een trainer. Zij geeft gerichte opdrachten, die bijdragen aan het opbouwen van een betekenisvolle relatie tussen mens en hond. Een groot deel van de training bestaat uit het zogenaamde ‘droog’ oefenen. De trainer en de cliënt nemen afwisselend de plaats van de hond in, om zo te oefenen wat er in de opdracht-en met de hond gaat gebeuren.  

SOVA training met hond
Sociale vaardigheidstraining samen met een hond: aandacht voor elkaar en plezier maken

Klik hier voor een uitgebreide beschrijving van de diergeleide interventie (ook wel Animal Assisted Intervention, AAI) die hoort bij de Topdog methodiek.

psychosociaal hulphond helpt bij lezen
Voorleeshond Freddie: kwispellezen met kinderen die lezen moeilijk vinden

Leesbegeleiding met voorleeshond

Voor kinderen die moeite hebben met leren lezen. Zij krijgen vaak veel begeleiding op school, moeten veel oefenen en kunnen hun plezier in lezen kwijtraken. Voorlezen aan een hond helpt hen om weer plezier te krijgen in het lezen en om meer vertrouwen in zichzelf te krijgen.

De hond heeft aandacht voor het kind zonder een oordeel te hebben over de manier waarop hij of zij leest. De begeleider corrigeert niet, helpt alleen op aangeven van het kind. De kinderen bouwen een band op met de hond en gaan met plezier naar de leessessies toe. Thuis willen ze graag oefenen, want ze willen het goed doen voor de voorleeshond.

Om niet alleen de nadruk op het lezen te leggen, doen we ook regelmatig andere spelletjes met letters, woorden en voorzetsels.

Het team van Hondsbrutaal heeft een opleiding gevolgd bij R.E.A.D. Nederland en is aangesloten bij de ITA (Intermountain Therapy Animals). 

hondenangst
Angst voor honden overwinnen met een psychosociaal hulphond

Angst voor honden

Kinderen en volwassenen die angst hebben voor honden, kunnen daar veel hinder van ondervinden. Honden zijn tenslotte overal. Sociale angst, vermijding en isolatie kunnen het gevolg zijn. 

Om te leren omgaan met hondenangst, hebben we een programma ontwikkeld, waarin de deelnemer veel leert over hondentaal en hondengedrag. Uiteraard combineren we dat met de (voorzichtige) kennismaking met honden. Omdat de fysieke reactie op het zien van een hond een grote rol speelt, gaan we ook daarmee aan de slag door middel van EFT (Emotional Freedom Technique). Zo leert een deelnemer langzaamaan met zijn of haar angst om te gaan en weer naar plekken toe te gaan waar ook honden komen. 

2019 Hondsbrutaal weerbaarheidstrainingen met hond. Alle rechten voorbehouden. Klik hier voor ons privacy statement.